QUY TRÌNH THI THỬ IELTS ONLINE TẠI ECOACH

 • Bước 01

  Đăng ký thông tin tại form thi thử

 • Bước 02

  ECoach liên hệ xác nhận và xếp lịch phù hợp

 • Bước 03

  Tham gia thi thử với giáo viên theo lịch đăng ký.

 • Bước 04

  Nhận kết quả trong 24h và tư vấn định hướng học tập.

Lưu ý

 • Bài thi online hoàn toàn miễn phí
 • Với đối tượng mất gốc đến cơ bản: Bài thi ngữ pháp 45 phút
 • Với đối tượng đã có nền tảng: Bài thi 4 kỹ năng chuẩn IELTS
 • Được biên soạn và chấm chữa bởi giáo viên ECoach

THAM GIA THI THỬ