ECOACH IELTS

Nền tảng 1-6

Hệ thống các khóa học IELTS được phân làm 4 giai đoạn, theo trình độ từ thấp đến cao, giúp học viên cải thiện cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Mô hình 1 giảng viên và 6 học viên.
50 SUẤT HỌC THỬ MIỄN PHÍ - TRẢI NGHIỆM HẾT Ý